Słupy balonowe jako dekoracja 30-go Jubileuszu Przeglądu Kabaretów PaKA.