Rzeźby z balonów z okazji Dnia Dziecka, Kraków Plaza