Balony z helem na Galę Chorwacką, Rynek Główny w Krakowie.