Balony z helem jako dekoracja forum ekologicznego w ICE Kraków.